AKADEMIA 2020 main menu

Home Zamówienia Kalendarium Projekt Kontakt

AKADEMIA 2020

Granicę między marzeniami a rzeczywistością wyznacza człowiek. Siła mocy ludzkiej wyobraźni może tę granice przesuwać i zmieniać otaczający świat. Aby stało się to możliwe potrzebne jest jednoczesne zaistnienie kilku czynników: siły przekonywania i energii działania, woli ludzkiej, zrozumienia potrzeb, a nade wszystko wsparcia dysponentów środków finansowych, bez których marzenia się nie urzeczywistnią. Ten szczęśliwy zbieg zdarzeń właśnie nastąpił w historii Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Społeczność akademii od lat wyrażała swe oczekiwania na radykalną zmianę warunków funkcjonowania uczelni. Pomoc nadeszła zewsząd: od władz miasta i województwa po ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Głos studentów i pedagogów został usłyszany, zrozumiany i przyjęty jako ważne zadanie nadchodzącego czasu. Bezpieczne i twórcze funkcjonowanie uczelni będzie tego potwierdzeniem przez dziesięciolecia i z pewnością przysporzy "muzycznej Bydgoszczy" i całemu regionowi chwały na miarę znaczącej kultury polskiej w Europie i świecie.

Jeszcze chwila, a osadzimy pierwsze kamienie pod budowę nowej siedziby uczelni, a na nich powstaną mury, w których nasza społeczność znajdzie swoje miejsce. Te mury będą powstawać zgodnie z projektem, normami technologicznymi i sztuką architektoniczną, ale będą też stale wzmacniane spojrzeniami, myślami i gorącymi oczekiwaniami społeczności akademii widzącej w nich SWÓJ DOM. Jego mieszkańcy, bezpieczni i szczęśliwi podzielą się z wszystkimi MUZYKĄ, która nie tylko łagodzi obyczaje, ale i uświęca życie człowieka.

Rekor AMFN prof. dr hab. Jerzy Kaszuba

LISTA POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

Konkurs na prace projektowe dotyczące opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej obiektu Akademii Muzycznej
imienia F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy

ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy
Wyniki konkursu(240) 994-0913
Lista prac konkursowych7703875630
Zaposzenie na ogłoszenie wynikówPobierz
Pismo przewodnie do odwołaniaPobierz
OdwołaniePobierz
 Regulamin konkursu (980) 700-1764
Polisa ubezpieczeniowa- odpowiedźPobierz
 Materiały do projektowania Pobierz
 Załączniki Pobierz
 Formularze 541-835-9651
Odpowiedź na pytania 18.01 2623222861
Odpowiedzi na pytania 22.01Pobierz
Odpowiedzi na pytania 27.01Pobierz
Informacja Organizatora Konkursu(520) 889-5581
Mapa -  zakres MPZPPobierz
Odpowiedzi na pytania 9.02Pobierz
Decyzja o zatwierdzeni dokumentacji geologiczno-inżynierskiejPobierz
Dokumentacja geologiczno-inżynierskaPobierz
Odpowiedzi 11.02269-768-6119
Lista ostatecznie dopuszczonych do konkrsuPobierz
Zawieszenie udzialu Manufaktury Technologicznej782-468-4721
Odpowiedzi 22.02505-822-0537
Raster MPZPPobierz
Odpowiedzi 23.02.16Pobierz
Odpowiedzi MPZPPobierz
Odpowiedzi 29.02.16Pobierz
Nagroda pieniężnaPobierz
Rekomendacja SARPPobierz
Odpowiedzi 06.03.16Pobierz
Odpowiedź - termin składania pracPobierz

 • 15 wrzesień 2015r.

  Podpisanie Listu intencyjnego pomiędzy Akademią a IQ Development. Na mocy tego porozumienia strony zobowiązały się do wspólnych działań na rzecz utworzenia Domu Studenckiego na terenach bezpośrednio przylegających do działki Akademii. galeria zdjęć


 • 3 kwiecień 2015r.

  Powołanie Zespołu Roboczego projektu AKADEMIA 2020.


 • 14 listopad 2014r.

  Podpisanie w Pałacu w Ostromecku Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w którym projekt Akademia 2020 został zapisany jako przedsięwzięcie priorytetowe. galeria zdjęć


 • 6 październik 2014r.

  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Piotr Żuchowski podczas inauguracji roku akademickiego AMFN potwierdza zaangażowanie Ministerstwa w przyszłą budowę kampusu uczelni.galeria zdjęć


 • 12 wrzesień 2014r.

  Na wspólnej konferencji Rektor AMFN oraz Prezydent Bydgoszczy ogłaszają plany budowy nowego kampusu uczelni i powiązanej z nią inwestycji Urędu na ul. Świętojańskiej. galeria zdjęć


 • 20 marzec 2014r.

  Wizyta Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kutury i Dziedzictwa Narodowego - prof. dr. hab. Wiktora Jędrzejca w Bydgoszczy. Wizyta miała na celu omówienie możliwości skorelowania planów inwestycyjnych Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, ZSM im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy oraz Urzędu Miasta Bydgoszczy. galeria zdjęć


 • 30 grudzień 2013r.

  Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy dotycząca przekazania na rzecz uczelni terenów przy ul. Chodkiewicza 9-11. galeria zdjęć


 • 06 listopad 2013r.

  Wizyta Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego dr Moniki Smoleń galeria zdjęć


 • 20 czerwiec 2012r.

  Wizyta Rektor AMFN prof. zw. dr hab. Marii Murawskiej wraz z Rektorem Elektem prof. zw. dr hab. Jerzym Kaszubą w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w celu omówienia możliwości pozyskania przez Akademię budynku NFZ przy ul. Słowackiego 3. Na spotkaniu z Prezydentem Miasta Bydgoszczy - p. Rafałem Bruskim po raz pierwszy pojawiła się koncepcja budowy nowego kampusu uczelni w atrakcyjnym punkcie miasta.galeria zdjęć


 • 23 maj 2016r.

  Ogłoszenie wyników konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej nowego kampusu uczelni. Sąd konkursowy po burzliwych obradach, wybrał pracę warszawskiej pracowni PLUS 3 Architekci. galeria zdjęć


 • 03 czerwiec 2016r.

  Laureat drugiej nagrody pracownia architektoniczna Lewicki i Łatak złożyła do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie w sprawie wyboru pierwszej nagrody w konkursie. galeria zdjęć


 • 28 czerwiec 2016r.

  Krajowa Izba Odwoławcza uznaje zasadność odwołania złożonego przez laureata drugiej nagrody i unieważnia wybór koncepcji PLUS 3 Architekci. galeria zdjęć


 • 19 sierpień 2016r.

  Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy składa skargę na wyrok KIO do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy galeria zdjęć


 • 25 październik 2016r.

  Sąd Okręgowy w Bydgoszczy zmienia orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej i oddala odwołanie Biura Projektów Lewicki i Łatak. galeria zdjęć


Projekt

Projekt o roboczej nazwie AKADEMIA 2020 zakłada zaprojektowanie, budowę i wyposażenie nowej siedziby Akademii Muzycznej imienia F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Do nowego obiektu przeniesiona zostanie działalność uczelni, zlokalizowana do tej pory w kilku budynkach na terenie Bydgoszczy. Ponadto w nowych strukturach mają znaleźć się przestrzenie dotychczas niedostępne dla naszych studentów, takie jak pełnowymiarowa estrada czy sale ćwiczeń indywidualnych. Lista funkcji i pomieszczeń nowego obiektu uczelni stanowiła przedmiot blisko dwuletnich konsultacji w środowisku akademickim, dlatego można śmiało stwierdzić, że kampus AMFN będzie "uszyty na miarę" potrzeb naszej Akademii.

Nowa inwestycja zostanie zlokalizowana w administracyjnym obszarze centrum miasta, pod adresem Chodkiewicza 9-11. Wielkość działki przekracza 3ha, natomiast wielkość obszaru zabudowy to około 4 500 m2. Położenie nieruchomości stanowi wręcz idealne rozwiązanie urbanistyczne. Nowy kampus powstanie na terenach, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego mają przeznaczenie dla nauki, edukacji i rekreacji. Dzięki temu, nasz nowy budynek ma szansę stać się istotnym punktem tworzącego się miasteczka uniwersyteckiego w centrum Bydgoszczy. Dodatkowo, według koncepcji planistów miejskich, nowy obiekt AMFN może przyczynić się do rozciągnięcia obszaru bydgoskiej dzielnicy muzycznej (koncepcja przedłużenia ul. Paderewskiego, dzięki czemu Filharmonia Pomorska i Akademia Muzyczna znajdą się na jednej osi architektonicznej wyznaczonej przez ulicę) rewitalizując obszary do tej pory niewykorzystywane. Znajdująca się w obszarze działki inwestycyjnej glinianka pozwala zaadaptować przestrzeń na park rekreacyjno-wypoczynkowy.

Planowany budżet inwestycji wynosi ponad 100 mln zł, natomiast termin realizacji całego procesu inwestycyjnego określany jest na 60 miesięcy. Środki finansowe pochodzić będą z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, krajowych konkursów dotacyjnych, jak również z puli funduszy unijnych zarządzanych przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Urząd Miasta Bydgoszczy przyczynił się do realizacji inwestycji przekazując nieodpłatnie ziemię pod budowę przyszłej siedziby Akademii.

Koncepcja

Długą drogę przebyła koncepcja pracowni PLUS 3 Architekci – od zwycięzcy konkursu, poprzez pracę wykluczoną, do ponownie najlepszej koncepcji nowej siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W dniu 23 maja 2016 r. sąd konkursowy złożony z architektów, muzyków i reżysera dźwięku dokonał wyboru najlepszej koncepcji nowego obiektu Akademii. Spośród 18 złożonych projektów pracowni architektonicznych z całej Europy sąd wybrał tę zaproponowaną przez warszawską pracownię PLUS 3 ARCHITEKCI. Burzliwe obrady sądu znalazły swój wydźwięk w Krajowej Izbie Odwoławczej, do której wpłynęło odwołanie zarzucające zwycięskiej pracy niedopełnienie warunków konkursu. Skład orzekający KIO przychylił się do jednego z zarzutów stawianych zwycięskiej koncepcji i unieważnił wybór pierwszej nagrody. Sentencja wyroku KIO nie wskazywała jednak żadnych właściwych rozwiązań dotyczących dalszego postępowania Zamawiającego. W związku z powyższym uczelnia zdecydowała się zaskarżyć wyrok. Po rozpatrzeniu sprawy Sąd Okręgowy w Bydgoszczy uznał zasadność zarzutów uczelni i zmienił wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przywracając pierwszą nagrodę pracowni PLUS 3 ARCHITEKCI. Pełna dokumentacja sporu znajduje się w Kalendarium. Zwycięska koncepcja urzekła sędziów konkursowych niebagatelną bryłą oraz przemyślanymi rozwiązaniami funkcjonalnymi. Opis koncepcji wraz z wizualizacjami można obejrzeć.

Folder wygranego projektuPobierz
Plansze pogladowe wygranego projektuPobierz

Zgodnie z Regulaminem konkursu laureat pierwszej nagrody, oprócz nagrody pieniężnej, otrzymuje zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki na wykonanie projektu architektonicznego na podstawie przedstawionej koncepcji. Uczelnia planuje zakończyć negocjacje do końca roku 2016, tak aby jak najszybciej pracownia PLUS 3 ARCHITEKCI mogła rozpocząć projektowanie. Szybkie zakończenie powyższego etapu inwestycji pozwoli chociaż w części odzyskać stracone 6 miesięcy projektu AKADEMIA 2020.

KONTAKT

Akademia Muzyczna
imienia F. Nowowiejskiego
w Bydgoszczy

ul. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz
tel. 52/ 321 05 82 fax. 52/ 321 23 50
NIP: 554-031-32-25
REGON: 000842390

Zespół projektowy


 • Kierownik Projektu

  tel. 52 / 321 11 42
  projekt@akademia2020.pl

 • Dział Finansowy

  tel. 52 / 321 05 82 wew. 41
  finanse@akademia2020.pl

 • Dział Techniczny

  tel. +48 664 424 343
  technika@akademia2020.pl

 • Dział Prawny - Zamówienia Publiczne

  tel. 52 / 321 11 42
  zamowienia@akademia2020.pl